Projekt "Modernizacja kształcenia..."

 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej szkołą popularyzującą kształcenie zawodowe

   Zespół  Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej  jest szkołą z ponad 117 – letnią tradycją kształcenia zawodowego, odznaczoną w 2007r. Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego. Posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, warsztaty szkolne, profesjonalnie wyposażone pracownie oraz doświadczonych nauczycieli. Dysponuje trzema pracowniami   komputerowymi z dostępem do Internetu, skomputeryzowaną biblioteką i czytelnią oraz pracownią językową.

 

  Szkoła umożliwia  wszechstronny rozwój zainteresowań, oferując różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie spoza Kalwarii    Zebrzydowskiej mogą skorzystać z internatu oraz stołówki  szkolnej. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, upoważnionym do  zorganizowania etapu praktycznego egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w nauczanych  zawodach do których należą:  technik technologii drewna, technik ekonomista,  technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy,  stolarz, sprzedawca. W 2014 roku szkoła osiągnęła 100%  zdawalność egzaminów zawodowych. W Rankingu Egzaminów Zawodowych 2015  miesięcznika " Perspektywy", absolwenci  zdobyli  57 miejsce w województwie.  Jeszcze większy sukces osiągnęli absolwenci  technikum kształcącego w zawodach: technik  handlowiec oraz technik obsługi turystycznej. W rankingu zdawalności według  zawodów, zdobyli piąte miejsce w Polsce!  

 Od wielu lat w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" uczniowie uczestniczą  w licznych bezpłatnych kursach doskonalących i kwalifikacyjnych takich jak:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Operator wózków widłowych
 • Kurs kosmetyczny i wizażu
 • Kursy obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej
 • Operator stolarskich linii produkcyjnych
 • Kurs „Profesjonalna hostessa wraz z warsztatami stylizacji i wizażu
 • Kurs „Przedstawiciel handlowy”
 • Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • SEP do pomiarów elektrycznych do 1kV
 • Kurs obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych
 • Kurs kosmetyczny, wizażu i stylizacji paznokci.

Uczniowie Technikum i Zasadniczej  Szkoły Zawodowej uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach z doradztwa zawodowego oraz rozwijających kompetencje kluczowe:

 • Matematyka w praktyce – technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej,
 • Doradztwo podatkowe – technik ekonomista,
 • Pracownia obsługi turystyczno- informacyjnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych  - technik obsługi turystycznej,
 • Studio aranżacji przestrzeni handlowych z wykorzystaniem programów komputerowych – technik handlowiec,
 • Język angielski zawodowy – technik technologii drewna,
 • Pracownia CADCAM – technik technologii drewna,
 • Profesjonalne wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie technik handlowiec, ekonomista, technik obsługi turystycznej.

W ramach projektu uczestniczyli również w  stażach -wizytach zawodoznawczych:

 • uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik technologii drewna- TRAX-BRW Sp.z o.o Przeworsk, Zakład Usług Stolarskich, Skrzydlna, Fakro sp. z o.o  Nowy Sącz,
 • uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik obsługi turystycznej- Hotele w Wiśle: Hotel Gołębiewski, Hotel Villa Almira , Hotel Patria,
 • uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec- Biuro Targów Poznańskich, Poznań,
 • uczniowie  technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista - UPC Polska Sp. z o.o Warszawa, NBP Warszawa,
 • uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec oraz  Zasadniczej  Szkoły Zawodowej kształcącej  w zawodzie sprzedawca- Biuro Targów Poznańskich, Poznań,
 • uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik obsługi turystycznej - Terra Tur sp. z o.o. oraz  Hotel Centrum Kraków,
 • uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista- RONAL Sp. z o.o. Jelcz – Laskowice/k. Wrocławia,
 • uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik organizacji reklamy- Telewizja Polska S.A., Oddział w Krakowie oraz Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

  W ramach  projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" uczniowie Zespołu  Szkół im. Komisji Edukacji    Narodowej  mają szansę  na poszerzenie  swoich kwalifikacji zawodowych  poprzez  uczestnictwo  w  4- tygodniowych płatnych stażach zawodowych u pracodawców w okresie lipca i sierpnia. W ubiegłym roku uczniowie przebywali w zakładach:

 • Markat, Brody- technik handlowiec
 • Mebloform,  Kalwaria Zebrzydowska-t echnik technologii drewna,
 • Urząd Miasta, Kalwaria Zebrzydowska- technik ekonomista
 • Hotel Ibis, Kraków- technik obsługi turystycznej.

Oferta pracy na nadchodzące wakacje  została w tym roku  rozszerzona. Uczniowie będą poznawać tajniki swojego zawodu w firmach:

 • Markat, Brody -  technik ekonomista
 • Mebloform,  Kalwaria Zebrzydowska-t echnik technologii drewna, technik ekonomista
 • Urząd Miasta, Kalwaria Zebrzydowska- technik ekonomista
 • Hotel Ibis, Kraków- technik obsługi turystycznej
 • Firma CONHPOL, Stanisław Dolny - technik obuwnik
 • ARKA, Zebrzydowice - technik obuwnik
 • Hotel BADURA, Wadowice- technik obsługi turystycznej
 • Fabryka Reklamy, Klecza Dolna- technik organizacji reklamy.

W szkole prowadzona jest rzetelna praca dydaktyczna, mająca na celu podniesienie poziomu kształcenia uczniów w kierunkach technicznych takich jak: technik technologii drewna, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystyki, technik obuwnik, jak najlepsze przygotowanie uczniów do wykonywania powyższych zawodów w przyszłości.

 Szkoła od wielu lat przygotowuje  i organizuje  praktyki  zawodowe dla uczniów technikum. Współpracuje z  firmami  rzemieślniczymi  z okolicy Kalwarii Zebrzydowskiej, z Cechem Rzemiosł Różnych  oraz firmami  wiodącymi  na rynku Polskim, specjalizującymi   się w akcesoriach i maszynach stolarskich.

 Szkoła jest współorganizatorem  konkursu " Sprawny w zawodzie", uczestniczy rokrocznie osiągając duże sukcesy w  Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Rachunkowości w Rzeszowie na Wydziale  Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, od wielu lat organizuje konkurs fryzjerski. Uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej  kształcącej w zawodzie fryzjer zajęły trzecie miejsce w  IV edycji  konkursu „Mam zawód. Mam fantazję” w konkurencji fryzjer: „Cztery pory roku”. Szkoła brała udział w Targach Edukacyjnych Festiwalu Zawodów w Krakowie. Kadra pedagogiczna poprzez rzetelną pracę wychowawczą od lat popularyzuje rangę kształcenia zawodowego dla przyszłości. 

Zachęcamy Gimnazjalistów do wyboru i podjęcia nauki w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej  w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • dummy+48 33 87 66 418

 • dummy+48 33 87 66 418

 • dummy szkola@zsken.edu.pl

© 2023 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szukaj