Dla kandydatów

 

Sprzedawca

 

Kwalifikacje:

Kształcąc się w Branżowej Szkole I Stopnia :

 • uzyskujesz: świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sprzedawca
 • kwalifikację HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Kompetencje:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do :

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i w jednostce handlowej; organizacji handlu w gospodarce rynkowej
 • organizacji sprzedaży detalicznej
 • organizacji zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów
 • przygotowania ich do sprzedaży i ekspozycji
 • wykonywania i dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych
 • rozliczania i zabezpieczania utargu
 • pozyskiwania i obsługi klienta,
 • przebiegu sprzedaży detalicznej.
 • urządzania ekspozycji stałych wewnątrz sklepu oraz na wystawach ,witrynach okiennych lub specjalnych miejscach przeznaczonych do prezentacji towarów;

Zajęcia praktyczne odbywają się w różnego rodzaju sklepach

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy:

 • w sklepie, w którym odbywał praktykę,
 • w charakterze kasjera, magazyniera i ekspedienta w: firmach handlowych na szczeblu hurtu i detalu
 • ma możliwość założenia własnej firmy

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • dummy+48 33 87 66 418

 • dummy+48 33 87 66 418

 • dummy szkola@zsken.edu.pl

© 2022 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szukaj