Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

Edward Tadeusz Konicki

Kształtowanie patriotyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych

Słowo „patriotyzm” oznacza „miłość ojczyzny”. Wywodzi się z języka łacińskiego, od wyrazu „patrio”, który znaczy „rodzina”, „plemię”, „naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców” – „ojczyzna”. Patriotyzm jest rozumiany między innymi jako postawa umiłowania, oraz szacunku dla własnej Ojczyzny. Żyją ludzie, którzy bardzo kochają swoją Ojczyznę. Są także i tacy, których patriotami nie można nazwać.

Czytaj więcej: Kształtowanie patriotyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych

Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez filatelistykę

Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez filatelistykę, która jest skarbnicą wiedzy i potrafi oderwać młodych od komputera.

Czytaj więcej: Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez filatelistykę

Aktywizacja uczniów w procesie dydaktycznym edukacji dla bezpieczeństwa i zajęć obronnych

Przedmiotem oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego w procesie nauczania jest uczeń. Nauczyciel zaś jest organizatorem i kierownikiem tego procesu i od jego działania zależy głównie postawa ucznia. Dobrym nauczycielem jest on tylko wtedy, gdy potrafi prawidłowo organizować pracę ucznia na lekcji i poza nią, aby wyzwalała ona w młodzieży twórcze możliwości.

Czytaj więcej: Aktywizacja uczniów w procesie dydaktycznym edukacji dla bezpieczeństwa i zajęć obronnych

Akcenty Zespołu Szkół im. KEN w Kalwaryjskiej straży przy Grobie Pana Jezusa

    Od 1958 do 1971 roku mój ojciec Edward Konicki każdego roku organizował grupę mężczyzn, którzy z piątku na sobotę w nocy i z soboty na niedzielę pełnili wartę przy Grobie Pana Jezusa. Byli to panowie, którzy na procesjach nieśli baldachim, a także koledzy mojego taty. Było ich od ośmiu do dwunastu w zależności od roku. Ubierali się oni w alby, a peleryny pożyczali od żołnierzy biorących udział w Misteriach Męki Pańskiej.

Czytaj więcej: Akcenty Zespołu Szkół im. KEN w Kalwaryjskiej straży przy Grobie Pana Jezusa

Współzawodnictwo międzyklasowe

Współzawodnictwo międzyklasowe jest istotnym elementem harmonijnego funkcjonowania szkoły. Efektem takiego współzawodnictwa jest uaktywnienie młodzieży we wszystkich dziedzinach życia szkoły oraz kształtowanie właściwego charakteru i właściwej postawy uczniów wobec nauki, szkoły, pracy i społeczeństwa. Do celów współzawodnictwa międzyklasowego należy więc zaliczyć:

Czytaj więcej: Współzawodnictwo międzyklasowe

Kształtowanie postaw patriotycznych w procesie wychowawczym szkoły

Patriotyzm pochodzi od łacińskiego słowa patria, czyli Ojczyzna: zaœś słowo patria od słowa pater, czyli ojciec. Patriotyzm to miłość do ojczyzny na wzór miłości do ojca. Kim jest ojciec i że nie można nie kochać ojca, to każdy rozumie. Ale Ojczyzna? Gdzie ona jest?

Czytaj więcej: Kształtowanie postaw patriotycznych w procesie wychowawczym szkoły

Jesteś tutaj: Start Nauczyciele Publikacje nauczycieli Edward Tadeusz Konicki