Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pierwszy dyrektor - Władysław Jan Alojzy Niemczynowski

Pierwszy dyrektor szkoły Władysław Jan Alojzy Niemczynowski urodził się 27 lipca 1867 r. w Targanicy Leśnej powiat Tłumacz (Galicja, woj. lwowskie). Był synem Pawła Niemczynowskiego herbu Prus, powstańca z 1863 r. Z zawodu był technologiem drewna - nauczycielem.

Pierwszy dyrektor szkoły Władysław Jan Alojzy Niemczynowski urodził się 27 lipca 1867 r. w Targanicy Leśnej powiat Tłumacz (Galicja, woj. lwowskie). Był synem Pawła Niemczynowskiego herbu Prus, powstańca z 1863 r. Z zawodu był technologiem drewna - nauczycielem.

Po ukończeniu Szkoły Elementarnej we Lwowie uczęszczał do Gimnazjum we Lwowie i Brzeżanach. Po ukończeniu czterech klas wstąpił do Szkoły Przemysłu Artystycznego we Lwowie, którą ukończył w 1889 r. specjalizując się w obróbce drewna w zakresie snycerstwa, rzeźby, tokarstwa i stolarstwa. Następnie od 1886 r. do 1887 r. kształcił się w zakresie rzeźby i meblarstwa u profesora Marconiego przy Politechnice Lwowskiej i w tym czasie złożył egzamin maturalny w zakresie Szkoły Realnej. Od jesieni 1887 r. odbył w armii austriacko-węgierskiej obowiązkową służbę wojskową.

W latach 1890-1892 ukończył Wyższą Szkołę Zawodową Technologiczną w Wiedniu i zlożył państwowy egzamin z technologii drewna. W czasie tych studiów ukończył też jednoroczny kurs buchalterii u profesora Swidera. Bezpośrednio po ukończeniu studiów objął od września 1892 r. funkcję kierownika (dyrektora) Krajowej Szkoły Zabawkarskiej i Stolarskiej w Żywcu, którą kierował do sierpnia 1896 r.

W tym czasie, w 1895 r., został skierowany jako stypendysta za granicę dla przeprowadzenia studiów nad organizacją szkolnictwa zawodowego i przemysłu drzewnego w Czechach, w Niemczech i Szwajcarii. Wszechstronne wykształcenie pomogło mu opanować obce języki: rosyjski, niemiecki, francuski, węgierski, co ułatwiało kontakty zagraniczne. Od 1 września 1896 r. z polecenia władz Oświatowych Działu Krajowego organizuje Szkołę Zabawkarstwa Drzewnego w Jaworowie pod Lwowem. Rok później 1 września 1897 r. obejmuje kierownictwo nowo powstałej Krajowej Szkoły Stolarskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą to placówką kieruje do 1932 r., tj. do chwili odejścia na emeryturę (z przerwą od sierpnia 1914 r. do czerwca 1919 r. związaną z uczestnictwem w I-wszej wojnie światowej w charakterze oficera II-giej Brygady Legionów Polskich).

Od 1897 r. do chwili wybuchu I-wszej wojny światowej wykazuje wiele twórczej inicjatywy społecznej organizując w 1898 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", którego był prezesem do 1939 r., a które to Towarzystwo stworzyło własną pełną bazę materialną w postaci budynku z salą sportowo-teatralną i sceną oraz boisk sportowych. Stał się więc twórcą zorganizowanego sportu kalwaryjskiego i amatorskiego teatru.

Władysław Niemczynowski to również organizator i dyrektor Spółki Produkcyjnej Kalwaryjskich Stolarzy. Buduje w 1904 r. nowy budynek szkolny i halę maszyn wyposażoną w obrabiarki do drewna i maszynę parową. Obiekty le posiadają , jako pierwsze w Kalwarii, urządzenia wodno-kanalizacyjne i dysponują energią elektryczną wytwarzaną własnym agregatem. Z ramienia Wydziału Krajowego we Lwowie, uczestniczy w wyjazdach zagranicznych do Niemiec, Szwecji, Wioch i Francji mających na celu zapoznanie się z nowatorskimi osiągnięciami szkolnictwa zawodowego i przemysłu drzewnego. W latach poprzedzających wybuch I-wszej wojny światowej prowadzi bieżące szkolenia wojskowo-sportowe drużyn sokolich przygotowujących się do walki zbrojnej.

Od sierpnia 1914 r. do czerwca 1919 r. służył w Legionach Polskich w II-gim Pułku Piechoty II Brygady w stopniu podporucznika, następnie porucznika, a później kapitana. Uzyskał przy tym wiele odznaczeń bojowych.

W czewcu 1919 r. powrócił do pełnienia obowiązków dyrektora w Państwowej Szkole Stolarskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Władysław Niemczynowski udzielał lekcji rysunku technicznego meblowego, budowlanego, rachunku przemysłowego, ustawy i higieny przemysłowej oraz technologii drewna. W 1919 r. szkoła zmienia swą nazwę na Państwową Szkołę Stolarską w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym samym roku do istniejącego budynku szkolnego zostaje dobudowane nowe skrzydło, w którym znalazły pomieszczenia warsztaty szkolne, sale wykładowe, bursa dla młodzieży zamiejscowej. Pierwsze lata dla szkoły są trudne. Nabór uczniów jest słaby, a szkoła boryka sie z trudnościami lokalowymi. Dzięki energicznej postawie dyrektora szkoły Władysława Niemczynowskiego trudności w pewnym stopniu zostały przezwyciążone.

W okresie II Rzeczypospolitej jest organizatorem wszelkiego rodzaju obchodów patriotycznych i świąt państwowych. Po przejściu w 1932 r. na emeryturę w dalszym ciągu angażuje się żywo w życie społeczne, kulturalne i sportowe Kalwarii. Prezesuje "Sokołowi", pełni funkcję wiceburmistrza miasta, działa w dyrekcji Targów Kalwaryjskich, bierze udział w roku 1936 w tworzeniu Spółdzielni Stolarzy Kalwaryjskich, jest prezesem Międzykomunalnego Związku dla Popierania Kalwaryjskiego Wytwórstwa Meblowego i Drobnego Rzemiosła Wiejskiego prowadzącego pod Jego kierowniewem budowę hali wystawowej od marca do września 1939 r. Za te osiągnięcia został odznaczony 3 maja 1939 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W czasie okupacji jest skromnym pracownikiem księgowości Stolarskiej Spółdzielni, która była wtedy pod nadzorem niemieckim. W tym czasie dom Niemczynowskich był, jak wiele innych w Kalwarii i o kolicy, domem patriotycznym spełniającym ważną rolę w konspiracji akowskiej. Po wojnie mimo podeszłego wieku (78 lat) chce pracować w Kalwarii, lecz nie znajduje zrozumienia i musi szukać pracy poza jej granicami. Latem 1945 r. wyjeżdża na ziemie zachodnie do Nowej Soli, gdzie pełni funkcję dyrektora tamtejszej fabryki mebli, aż do chwili powrotu do Kalwarii tj. do 1950 r.

Był patriotą, człowiekiem uczciwym, religijnym, bardzo pracowitym. Zmarł 17 czerwca 1952 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Zebrzydowicach.

Opracowanie mgr inż. Aleksander Mosurski
Jesteś tutaj: Start Szkoła Informacje o szkole Historia szkoły Pierwszy dyrektor - Władysław Jan Alojzy Niemczynowski