Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

Projekty EFS

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Małopolsce

 

logo_unia

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej jest realizatorem projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Małopolsce” w ramach Projektu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt realizowany jest w latach 2010 – 2014 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu są uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy będą brać udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe oraz w kursach doskonalących i kwalifikacyjnych.

Zarządzenia Dyrektora dotyczące projektu

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach

logo_mao


Jesteś tutaj: Start Szkoła Informacje o szkole Projekt "Modernizacja kształcenia..."