Ogłoszenie naboru uzupełniającego na kursy w roku 2020/2021

Ogłaszam nabór uzupełniający  nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym języka obcego zawodowego na:

 Szkolenie części Rady Pedagogicznej dotyczące wykorzystania e-podręczników, e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych.

LINK