Komunikaty i zarządzenia

 

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

1. W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Jana Pawła II 3, tel.: 33 8766418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych, zawartych umów bądź na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa
2. realizacji zawartej umowy
3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa i podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie w drodze umowy.
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym czasie przez okresy zgodne z przepisami prawa i określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.
8. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
9. W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie jej danych osobowych (art. 77 RODO). W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  • dummy+48 33 87 66 418

  • dummy+48 33 87 66 418

  • dummy szkola@zsken.edu.pl

© 2024 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szukaj