Dla kandydatów

 

Wybierz KEN!

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej to jedna z najstarszych szkół zawodowych w Małopolsce. Szkoła powstała w 1897 r. za panowania najjaśniejszego Cesarza Franciszka Józefa I, jako Krajowa Szkoła Stolarska. Jej celem było kształcenie uczniów w stolarstwie meblowym, którego źródła w Kalwarii sięgają wieku XVIII i rzemiosło to funkcjonuje również dzisiaj.

               Na przestrzeni lat szkoła przeżywała w swojej strukturze wiele zmian, ale zawsze wychowywała młodzież w duchu patriotyzmu i rzetelnej, uczciwej pracy. W szkole dba się zatem nie tylko o wysoki poziom wyszkolenia wychowanków w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ale również o dobre wykształcenie w zakresie przedmiotów ogólnych jak i o rozwijanie zainteresowań uczniów.  Dlatego też nasi absolwenci to wybitni fachowcy w swoich branżach i laureaci wielu konkursów, którzy znajdują zatrudnienia w okolicznych zakładach przemysłowych, agencjach reklamy czy biurach podróży.

                Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną. Absolwent szkoły podstawowej może podjąć naukę jako technik technologii drewna, technik reklamy, technik ekonomista, technik organizacji turystyki oraz technik fotografii i multimediów. Może też rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w Branżowej Szkole I Stopnia, która oferuje naukę w zawodzie m.in. stolarz, tapicer, sprzedawca czy fryzjer. W naszej szkole uczeń otoczony jest opieką i profesjonalna pomocą. Jego rozwojowi sprzyja przyjazna atmosfera i dbałość o bezpieczeństwo.

            Ponadto, szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do zorganizowania etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik technologii drewna, technik ekonomista, technik organizacji turystycznej, technik reklamy, stolarz, sprzedawca.

                Nasza szkoła realizuje obecnie dwa projekty. Celem pierwszego o nazwie "Nowe kompetencje  nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.  Uczniowie i uczennice uczestniczący w nim zdobywają nowe kwalifikacje i kompetencje poprzez: udział w kursach i stażach zawodowych, w zajęciach z doradztwa zawodowego i zajęciach przygotowawczych do matury.  Najzdolniejsi z nich  otrzymują w ramach projektu stypendium dla uczniów zdolnych. 

Również nauczyciele biorą udział w szkoleniach podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo budżet projektu umożliwił również modernizację kilku sal lekcyjnych oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla kształcenia  zawodowego.

                   Szkołą bierze także aktywny udział również w drugim projekcie: Erasmus+, organizując każdego roku finansowane z funduszu Unii Europejskiej zagraniczne praktyki zawodowe dla swoich uczniów. Dzięki uczestnictwu w tego rodzaju projektach uczniowie mają szansę podnoszenia swoich kompetencji zawodowych oraz językowych, jak również mogą poznać zwyczaje i tradycje innych kultur w całej Europie. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat szkoła zorganizowała zagraniczne praktyki zawodowe dla ponad 80 uczniów na terenie Austrii, Włoch oraz Hiszpanii. Możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy poza granicami Polski cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  • dummy+48 33 87 66 418

  • dummy+48 33 87 66 418

  • dummy szkola@zsken.edu.pl

© 2024 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szukaj